689.VN Đại Lý Chính Thức Bán Sim Dcom 3G 4G Viettel Giá Rẻ Nhất.

Mua Sim 3G Viettel Tổng Tài Khoản 30Gb Data.
- Giá bán sim 3G viettel: 99,000đ/Sim.
- Kích hoạt 3G viettel có ngay 1Gb sử dụng ngay.
- Dùng hết 1Gb khuyến mại nạp 30,000đ có ngay 2,5Gb.
- Hàng tháng mỗi tháng nạp 30,000đ được cộng 2,5Gb data.
- Được gia hạn khuyến mại ngay khi chưa hết tháng cũ.
- Thời gian duy trì khuyến mãi 12 tháng tính từ ngày mua.
- Sim dcom 3G viettel 11 số nhắn tin và nghe, không gọi được.
Mua Sim 3G Viettel Tổng Tài Khoản 42Gb Data.
- Giá bán sim 3G viettel: 180,000đ/Sim.
- Kích hoạt 3G viettel có ngay 3,5Gb sử dụng ngay.
- Dùng hết 2,5Gb khuyến mại nạp 50,000đ có ngay 3,5Gb.
- Hàng tháng mỗi tháng nạp 50,000đ được cộng 3,5Gb data.
- 3G viettel dược gia hạn khuyến mại ngay khi hết dung lượng.
- Thời gian duy trì khuyến mãi 12 tháng tính từ ngày mua.
- Sim dcom 3G viettel 11 số nhắn tin , không 
nghe gọi được.
Mua Sim Dcom 3G Viettel Tổng Tài Khoản 84Gb Data.
- Giá bán sim 3G viettel: 230,000đ/Sim.
- Kích hoạt 3G viettel có ngay 7Gb sử dụng ngay.
- Dùng hết 7Gb khuyến mại nạp 70,000đ có ngay 7Gb.
- Hàng tháng mỗi tháng nạp 70,000đ được cộng 7Gb data.
- 3G viettel dược gia hạn khuyến mại ngay khi hết dung lượng.
- Thời gian duy trì khuyến mãi 12 tháng tính từ ngày mua.
- Sim dcom 3G viettel 11 số 
số nhắn tin , không nghe gọi được.
Mua Sim 3G Viettel Trọn Gói Sử Dụng Data Trong 12 Tháng.
- Giá bán sim 3G viettel: 450,000đ/Sim.
hot
- 3G viettel mỗi tháng được sử dụng 5Gb tốc độ cao nhất.
- Dùng trên 5Gb trong tháng tốc độ sẽ chạy ở 2,75G.
- 3G viettel không bị phát sinh cước khi dung hết tốc độ cao.
- Ưu điểm: Không cần nạp tiền điều kiện duy trì hàng tháng.
- Không bị giới hạn data sử dụng internet thoải mái.
- Sim 3G 11 số số nhắn tin , không nghe gọi được.
Mua Sim 4G Viettel Trọn Gói Sử Dụng Data Trong 12 Tháng.
- Giá bán sim 4G viettel: 499,000đ/Sim.
hot
- 4G viettel mỗi tháng được sử dụng 5Gb tốc độ cao nhất.
- Dùng trên 5Gb trong tháng tốc độ sẽ chạy ở 2,75G.
- 3G viettel không bị phát sinh cước khi dung hết tốc độ cao.
- Ưu điểm: Không cần nạp tiền điều kiện duy trì hàng tháng.
- Không bị giới hạn data sử dụng internet thoải mái.
- Sim 3G 11 số số nhắn tin , không nghe gọi được.
- Đến với shop 689 quý khách có quyền an tâm tuyệt đối.